Pages of Book

การเล่าเรื่องเป็นเรื่องเก่าแก่ของมนุษยชาติ

Stack of Books

การเล่าเรื่องเป็นเรื่องเก่าแก่ของมนุษยชาติ เมื่ออาดัมกับเอวาถูกสร้างขึ้นชีวิตของพวกเขาก็กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านประวัติศาสตร์ เรื่องราวเป็นส่วนสำคัญของมนุษยชาติของเรา มันคือหัวใจของความเป็นมนุษย์ ทุกคนปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ และทุกคนปรารถนาที่จะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาหรือเธอ ความจริงก็คือทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว  - ไม่มีเหตุบังเอิญที่กว่า 60% ของพระคัมภีร์ประกอบด้วยเรื่องเล่าและเรื่องราว ยิ่งกว่านั้นเราเชื่อว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องในพระคัมภีร์มารวมกันเพื่อเล่าเรื่องเดียว เรื่องราวของพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเขา และเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การเล่า

ผู้เล่าเรื่อง

Songkan

John

Marcus

ติดต่อเรา

หากว่าคุณสนใจโครงการนี้

(+66) 848048190