โครงการของเรา

การเล่าเรื่องเป็นเรื่องเก่าแก่ของมนุษยชาติ เมื่ออาดัมกับเอวาถูกสร้างขึ้นชีวิตของพวกเขาก็กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านประวัติศาสตร์ เรื่องราวเป็นส่วนสำคัญของมนุษยชาติของเรา 

พระคัมภีร์ล้านนา

คุณสามารถอ่านพระคัมภีร์ได้ที่นี่

DSC03809.JPG

โครงการบ้านดิน

โครงการบ้านดินเป็นพันธกิจมือใหม่ วิคลิฟไทย มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาและถ่ายทอดความรู้และทักษะในการสร้าง บ้านดิน เพื่อเป็นทางออกสำหรับบ้านที่แข็งแรงทนทานและราคาถูกสำหรับกลุ่มหรือประเทศในอนาคตอันใกล้นี้

เล่าเรื่องภาษาใต้

เรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์มาได้ถูกทำเป็นเรื่องเล่าภาษาปักษ์ใต้ 

รณรงค์คริสตจักร

เรียนรู้เกี่ยวกีบกลวิธีต่างๆของเรา

Mukdahan

under construction

Learn More

Eastern Lawa

under construction

Learn More

Bisu

under construction

Learn More