โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
เกี่ยวกับเรา

Wycliffe Thai is a bible translation organization in Thailand. We have 19 Projects for bible translations in our country and near by.  

ที่อยู่

มูลนิธิวิคลิฟไทย
15/23 เพชรบุรินทร์, ถ.เชียงใหม่-หางดง, ต.แม่เหี่ยะ, อ.เมือง,

จ.เชียงใหม่ 50100

ติดต่อเรา
  • Facebook
  • YouTube