Image by Eva Darron

สมัครงาน

DSC03054.JPG

เรามีผู้ฝึกงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในด้านของภาษาและพื้นที่พันธกิจ และมีจะเป็นประสบการณ์ที่คุณสามารถประสบได้ด้วยตัวเอง ณ เวลานี้ งานที่เรามีให้ทำได้แก่:

งาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx