ถวายเพื่อพันธกิจ

ท่านสามารถเป็นหุ้นส่วนในการทำพันธกิจกับเราได้

ผ่านทางการถวายเผื่อตามรายละเอียดด้านล่าง...

ท่านสามารถถวาย
เพื่อพันธกิจของวิคลิฟประเทศไทยได้โดยผ่าน

บัญชีธนาคาร : ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : มูลนิธิวิคลิฟไทย

เลขบัญชี : 681-227501-7

สาขา : เทสโก้ โลตัส หางดง

กรุณาส่งสลิปการโอนมาที่:
Finance@wycliffethailand.org
Manager@wycliffethailand.org

PRAY

อุทิศตัวของคุณ คริสตจักรของคุณ กลุ่มเซลล์ของคุณ ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมิชชันนารีของเรา และอธิษฐานเผื่อพวกเขาเป็นประจำ

GIVE

วิคลิฟประเทศไทย พึ่งพาและไว้วางใจด้านการเงินจากผู้ร่วมพันธกิจที่ได้สนับสนุนงานของเราทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

GO

เรามีผู้ฝึกงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในด้านของภาษาและพื้นที่พันธกิจ และมีจะเป็นประสบการณ์ที่คุณสามารถประสบได้ด้วยตัวเอง

PHD_0200176
DSC09291
DSCF9048
PHD_0200142
DSC09315
PHD_0200133
Medium_20160922Thailand42
20150518-_5EB8683
เกี่ยวกับเรา

Wycliffe Thai is a bible translation organization in Thailand. We have 19 Projects for bible translations in our country and near by.  

ที่อยู่

มูลนิธิวิคลิฟไทย
15/23 เพชรบุรินทร์, ถ.เชียงใหม่-หางดง, ต.แม่เหี่ยะ, อ.เมือง,

จ.เชียงใหม่ 50100

ติดต่อเรา
  • Facebook
  • YouTube