โครงการ DISCOVERY

ภาษิตจีนบอกว่า “อ่านหนังสือหมื่นเล่ม มิสู้เดินทางหมื่นลี้” 🌍เราจะไม่รู้ว่าโลกกว้างใหญ่แค่ไหน ถ้าไม่ก้าวออกจากชีวิตเดิม ๆ แล้วไปให้เห็นกับตาตัวเอง ✨ เชิญร่วมเดินทางเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ประสบการณ์ใหม่ในการรับใช้พระเจ้า #Discovery Trip จะทำให้เราได้สัมผัสโลกใหม่ทั้งจากภายนอกและที่ซ่อนอยู่ในใจของตนเอง

โดยมูลนิธิวิคลิฟไทยจะทำให้พี่น้องได้สัมผัสโลกใหม่

ทั้งจากภายนอก และโลกที่ซ่อนอยู่ในใจของตนเอง

รีบตัดสินใจแบกเป้ฝ่าลมหนาวไปกับเรา

ในเส้นทาง “ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง” รัฐฉาน

ประเทศเมียนมาร์

ลงทะเบียนได้ง่ายๆเพียง

เกี่ยวกับเรา

Wycliffe Thai is a bible translation organization in Thailand. We have 19 Projects for bible translations in our country and near by.  

ที่อยู่

มูลนิธิวิคลิฟไทย
15/23 เพชรบุรินทร์, ถ.เชียงใหม่-หางดง, ต.แม่เหี่ยะ, อ.เมือง,

จ.เชียงใหม่ 50100

ติดต่อเรา
  • Facebook
  • YouTube