57355.jpg

ที่อยู่ของเรา

มูลนิธิวิคลิฟไทย 

15/23 เพชรบุรินทร์,

ถ.เชียงใหม่-หางดง,

ต.แม่เหี่ยะ, อ.เมือง,

จ.เชียงใหม่ 50100

มาพบกับเราแถว ถ.เชียงใหม่-หางดง

หรือติดต่อกับเราด้วยทางนี้...

โทร

053-838020
089-700-8874

อีเมล์