คุณอยากจะสัมผัสงานมิชชั่นในพื้นที่ต่างวัฒนธรรม ?

คุณอยากจะออกเดินทางไปสัมผัสงานมิชชั่น ?

หากคุณอยากสัมผัสงานมิชชั่น Camp Wycliffe เป็นสถานที่ที่คุณจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ในงานมิชชั่นข้ามวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่
คุณสามารถรับฟังการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของคุณและแสวงหาพระประสงค์ของพระองค์
คุณอาจจะค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆมากกว่าที่คุณคาดหวัง

สมาชิกของค่ายจะได้รับประสบการณ์ในการเป็นมิชชันนารีและการทำงานข้ามวัฒนธรรมผ่านวิทยากรที่เป็นผู้ฝึกอบรม นอกจากนี้สมาชิกจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนเผ่าในประเทศไทย
และพวกเขาก็จะได้มีโอกาสเข้าไปในหมู่บ้านท้องถิ่น
เพื่อฝึกฝนสิ่งที่เรียนรู้มาในค่ายนี้

no camp fee.png

แคมป์วิคลิฟ 2022

สัมผัสประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม 

5 วันกับแคมป์วิคลิฟ

"I feel like this week given me a sense of the global day of Christ."

รูปภาพจาก แคมป์วิคลิฟ ที่ผ่านมา....