คาเฟ่วิคลิฟ

พบมิชชันารีภาคสนามตัวจริงเสียงจริง

รับรู้เรื่องราวและเส้นทางการรับใช้ไม่ธรรมดาผ่านทางคนธรรมดาที่พระเจ้าใช้

คุณเองก็อาจเป็ฯคนธรรมดานั้นด้วยเช่นกัน

2017-02-25 Thai Cafe Wycliffe Outdoors 097
2017-02-25 Thai Cafe Wycliffe Outdoors 088
2017-02-25 Thai Cafe Wycliffe Outdoors 096
2017-02-25 Thai Cafe Wycliffe Outdoors 090
2017-02-25 Thai Cafe Wycliffe Outdoors 035
2017-02-25 Thai Cafe Wycliffe Outdoors 061
2017-02-25 Thai Cafe Wycliffe Outdoors 027
2017-02-25 Thai Cafe Wycliffe Outdoors 024
2017-02-25 Thai Cafe Wycliffe Outdoors 018
2017-02-25 Thai Cafe Wycliffe Outdoors 034
เกี่ยวกับเรา

Wycliffe Thai is a bible translation organization in Thailand. We have 19 Projects for bible translations in our country and near by.  

ที่อยู่

มูลนิธิวิคลิฟไทย
15/23 เพชรบุรินทร์, ถ.เชียงใหม่-หางดง, ต.แม่เหี่ยะ, อ.เมือง,

จ.เชียงใหม่ 50100

ติดต่อเรา
  • Facebook
  • YouTube