ตอนที่ 2 ทำไมต้องแปลประคัมภีร์
    เพราะเหตุใดทำไมพระคัมภีร์ถึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากและเหตุใดเราจึงเชื่อว่าทุกคนต้องการหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบของภาษาของพวกเขา
พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่หลังสือเล่มนี้เป็นมากกว่าหนังสืออย่างนั้นหรือ
ทุกวันนี้มีภาษามากกว่า 7,000 ภาษา แต่มีเพียง 700 กว่าภาษาเท่านั้นที่เป็นพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ และอีกกว่า 2,000 ภาษาทั่วโลกที่ยังรอการแปล
พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเข้าใจได้ในรูปแบบภาษาของเขาเพื่อที่จะสื่อถึงหัวใจของเราได้อย่างชัดเจน เมื่อพวกเขาได้รับพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาของพวกเขาแล้วชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปอย่างน่าอัสจรรย์ ผู้คนได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อพวกเขาค้านพบพระเยซูคริสต์และเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า
อ้างอิง : Wycliffe Global Alliance