ร่วมงานกับเรา

อธิษฐาน

อุทิศตัวของคุณ คริสตจักรของคุณ กลุ่มเซลล์ของคุณ ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมิชชันนารีของเรา และอธิษฐานเผื่อพวกเขาเป็นประจำ

ถวายเพื่อพันธกิจ

วิคลิฟประเทศไทย พึ่งพาและไว้วางใจด้านการเงินจากผู้ร่วมพันธกิจที่ได้สนับสนุนงานของเราทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สมัครงาน

เรามีผู้ฝึกงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในด้านของภาษาและพื้นที่พันธกิจ และมีจะเป็นประสบการณ์ที่คุณสามารถประสบได้ด้วยตัวเอง