Cloudy Mountain
พันธกิจ
นิมิต
logo_WYC_WH-02.png

เสริมสร้างนิมิต ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการมีส่วนร่วมในงานแปลพระคัมภีร์ให้กับคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อให้ทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ได้มีพระคัมภีร์ในภาษาแม่ของตนเอง รวมถึงการเป็นพันธกมิตรกับคริสตจักรในการสร้างสาวก และพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้คนด้วยความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้า 

ร่วมมือกับคริสตจักรในประเทศไทยและคริสเตียนไทย วิคลิฟไทยตั้งเป้าอยากเห็นโครงการแปลพระคัมภีร์เริ่มต้นขึ้นในกลุ่มภาษาที่ต้องการพระคัมภีร์ที่ยังเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2025

Bible

ประวัติย่อ

ในปี 1917 มิชชันนารีชื่อวิลเลียม คาเมรอน ทาวน์เซนด์ ได้ไปประเทศกัวเตมาลา เพื่อขายพระคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับภาษาสเปน แต่เขาต้องตกใจเมื่อคนมากมายไม่เข้าใจภาษาของหนังสือเล่มนี้ พวกเขาพูดภาษาคากชิเควล ซึ่งไม่มีพระคัมภีร์ไบเบิ้ลภาษานี้ เขาเชื่อว่าทุกคนควรจะเข้าใจในพระคัมภีร์ ดังนั้นเขาจึงเริ่มต้นตั้งโรงเรียนภาษาศาสตร์ขึ้น (ในฤดูร้อน สถาบันภาษาศาสตร์แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ SIL) เพื่อสอนให้คนสามารถแปลพระคัมภีร์ได้ งานของสถาบันนี้เติบโตขึ้น และในปี 1942 เขาได้ตั้งสำนักงานชื่อว่า วิคลิฟ ไบเบิ้ล ทรานสเลเตอร์ (วิคลิฟ ผู้แปลพระคัมภีร์ไบเบิ้ล) ในศตวรรษต่อมา วิคลิฟได้เฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เริ่มจากครั้งแรกที่แปลพระคัมภีร์สำเร็จในปี 1951 จนในที่สุดเราได้แปลพระคัมภีร์ถึง 500 ภาษา เสร็จสิ้นในปี 2000 ในช่วงเวลาเดียวกัน วิคลิฟได้รับความท้าทายใหม่เพิ่มอีก นั่นคือ โครงการแปลพระคัมภีร์ เพื่อทุกภาษาที่จำเป็นภายในปี 2025

เกี่ยวกับวิคลิฟไทย

วิคลิฟไทย เริ่มต้นขึ้นในปี 1998 ภายใต้การนำของอาจารย์ชุมแสง เรืองเจริญสุข และได้พัฒนาองค์กรขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2008 ได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ชื่อว่า “มูลนิธิวิคลิฟไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ของวิคลิฟ ที่เรียกว่า  วิคลิฟ โกลบอล อลิอันซ์ ในเดือนกันยายน ปี 2011 อาจารย์ธราวัตร สืบทายาท ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิวิคลิฟไทย โดยพระคุณพระเจ้าและด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เรามีสมาชิกวิคลิฟไทยเพิ่มขึ้นเป็น 17 คน (14 ยูนิต) ในเดือนกันยายน ปี 2019 ที่ได้รับใช้ทั้งในและต่างประเทศในด้านการแปลพระคัมภีร์ การพัฒนาภาษา การอ่านเขียน การพัฒนาชุมชน การสร้างสาวก และการรณรงค์งานมิชชั่น อย่างไรก็ตาม เรายังมีพนักงานที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากวิคลิฟไทย (พนักงานรับเงินเดือน) 4 คน ซึ่งทำงานอยู่ในสำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ และอีก 3 คน ทำงานอยู่ในสำนักงานสาขามุกดาหาร

ถ้าพระเจ้าของคุณยิ่งใหญ่จริง
ทำไมพระองค์ไม่พูดเป็นภาษาของฉันล่ะ?